Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

13/11/2022
- Bắc Giang: Trên 500 hội viên, phụ nữ được tuyên truyền pháp luật
- Hậu Giang: Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực
Ra mắt mô hình tư vấn pháp luật trên cơ sở giới P. Hiệp Thành, Tp Ngã Bảy

Hậu Giang: Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực

Hội LHPN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Hậu Giang phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực,thu hút sự quan tâm của các ngành các cấp, địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, phụ nữ và người dân, ý thức phòng ngừa, tinh thần thượng tôn pháp luật.

Song song với hoạt động truyền thông tại các Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Quán cà phê pháp luật”, tổ, nhóm phụ nữ; tuyên truyền qua lại liệu hỏi-đáp, tờ bướm, tời rơi, Hội LHPN phối hợp với ngành, địa phương ra mắt mô hình sinh hoạt thiết thực, hiệu quả.

Tại thành phố Ngã Bảy, Hội LHPN phối hợp Phòng Lao động Thương binh & xã hội và UBND phường Hiệp Lợi tổ chức ra mắt mô hình “Tư vấn pháp luật trên cơ sở giới”, có 19 thành viên tham gia. Hoạt động của mô hình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử theo pháp luật của mỗi người, nhất là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới...

Tại thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A công tác tuyên truyền pháp luật lồng ghép hướng dẫn hội viên, phụ nữ dân tộc và người dân được Hội LHPN chú trọng, bằng hình thức phối hợp Ban trị sự , tranh thủ sự hỗ trợ của Sư cả các chùa, việc tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Khmer. Mỗi cuộc sinh hoạt thu hút hàng trăm hội viên, phụ nữ và người dân tham gia.

Các hoạt động của Hội LHPN các cấp góp phần nâng cao nhận thức và tạo ý thức chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Bắc Giang: Trên 500 hội viên, phụ nữ được tuyên truyền pháp luật

Trong 2 ngày, 08 và 09/11/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức 04 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên phụ nữ tại 4 xã của huyện Việt Yên và huyện Lạng Giang với gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Chị em tham dự đã được thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một số quy định của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, các kiến thức về phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Trong chương trình, báo cáo viên, cán bộ, hội viên phụ nữ đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những tác hại, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các kiến thức  bảo vệ môi trường; nghĩa vụ và trách của mỗi gia đình cán bộ hội viên phụ nữ trong hoạt động bảo vệ môi trường,việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”…. Buổi truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của tổ chức Hội phòng chống  bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, mỗi gia đình cán bộ hội viên phụ nữ trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Khánh Ngọc; Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

Video