Nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng cho phụ nữ của Hội LHPN Việt Nam phù hợp với định hướng của tổ chức Care tại Việt Nam

02/06/2023
Sáng 1/6, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã có buổi tiếp và làm việc với Lãnh đạo cấp cao của tổ chức Care tại Việt Nam, ông Michael Alandu, Giám đốc cấp cao về Chương trình và Quan hệ Đối tác, CARE tại Mỹ nhằm chia sẻ về Hội, các hoạt động đã triển khai giữa hai tổ chức và đề xuất một số nội dung hoạt động trong thời gian tới.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương gửi lời cảm ơn CARE đã có các hoạt động hỗ trợ tại Việt Nam và hợp tác với Hội LHPN Việt Nam cả ở cấp TW và một số tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong việc hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ.

Phó Chủ tịch cho biết, nhiều năm trước đây, Care đã đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện dự án tài chính toàn diện hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án này được thực hiện trong 2 giai đoạn, triển khai ở 19 tỉnh với 300 tổ tiết kiệm vay vốn và 8 mô hình nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao sự hiểu biết của phụ nữ đối với lĩnh vực tài chính toàn diện và hỗ trợ thành lập các tổ tiết kiệm thôn bản. “Năm 2022, Hội đã thực hiện hội nghị tổng kết đánh giá những hoạt động của Care, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi chị em của Hội Phụ nữ các tỉnh được thụ hưởng từ dự án đánh giá cao những hoạt động này. Thông qua dự án, những chị em phụ nữ sống ở nông thôn, vùng đồng bào DTTS có cơ hội biết tới những hoạt động về tài chính toàn diện và giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho gia đình”, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương nhận định.

Tại buổi tiếp đón, Phó Chủ tịch cũng đã thông tin nhanh về Hội LHPN Việt Nam; đồng thời chia sẻ TW Hội đã tham mưu đề xuất thành công 3 Đề án của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội và hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ; cụ thể hóa nội dung hỗ trợ phụ nữ trong 3 chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để thực hiện tốt các chương trình, đề án này, Hội LHPN Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như tổ chức Care nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới phụ nữ, đặc biệt phụ nữ vùng DTTS.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa hai tổ chức với ông Michael Alandu, Giám đốc cấp cao về Chương trình và Quan hệ Đối tác, CARE tại Mỹ

Vui mừng vì những kết quả tốt đẹp của hai tổ chức thời gian qua, ông Michael Alandu, Giám đốc cấp cao về Chương trình và Quan hệ Đối tác, CARE tại Mỹ đánh giá cao các chiến lược hiệu quả, hoạt động, vai trò dẫn dắt của Hội để các hoạt động đạt nhiều kết quả khả thi, sự hợp tác hiệu quả giữa 2 tổ chức và nhận diện vai trò hỗ trợ của Care. Ông cho biết Care cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc nâng cao năng lực cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Lãnh đạo hai bên cũng đã trao đổi về một số hoạt động hợp tác giữa CARE và Hội thời gian qua như: ký kết hợp đồng triển khai thực hiện Dự án “Bứt phá giai đoạn 2: Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”; hỗ trợ kỹ thuật xây dựng tài liệu “Thúc đẩy Lồng ghép giới trong Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS”; hỗ trợ xây dựng Chiến lược truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới vùng đồng bào DTTS và miền núi; hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện khung phát triển năng lực lồng ghép giới và tài liệu tập huấn cho cán bộ 3 cấp: tỉnh, huyện, xã và cộng đồng…

Thông qua trao đổi, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương đề xuất một số vấn đề: tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của tổ chức CARE với Hội trong tiếp cận, hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế, mô hình kinh tế tập thể tại địa bàn vùng miền núi, dân tộc thiểu số đặc biệt trong hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ cho các mô hình phát triển kinh tế của Hội; nghiên cứu, phối hợp xây dựng và đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp, hội viên, phụ nữ về tài chính toàn diện; tiếp tục hỗ trợ Hội thực hiện các nội dung trong Biên bản Thỏa thuận giữa 2 tổ chức đã kí năm 2022. Đồng thời, bà mong muốn Care tiếp tục đồng hành với Hội trong xây dựng phần mềm quản lý giám sát triển khai Dự án 8 và có thêm những chương trình đặc thù thông qua các mô hình đã triển khai.

Nhất trí cao với những phương hướng, đề xuất của Hội LHPN Việt Nam, ông Michael Alandu cho rằng các hoạt động của Hội đều phù hợp với định hướng của Care trong thời gian tới và ông mong rằng mối quan hệ giữa hai tổ chức sẽ tốt đẹp và có những chương trình hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video