Nhận diện, đánh giá vai trò giới trong xây dựng gia đình tại Hà Tĩnh

22/09/2023
Sáng 20/9, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Nhận diện, đánh giá vai trò giới trong xây dựng gia đình hiện nay tại Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương đã tham dự hội thảo.
Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà phát biểu tại hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo cho biết, những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các nhiệm vụ được lồng ghép với việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, các chương trình, đề án, dự án và đã đạt được nhiều kết quả. Qua đó, góp phần tích cực vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, khẳng định vị thế của phụ nữ, giúp chị em làm tốt vai trò trong gia đình, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong quá trình mở cửa và hội nhập của nền kinh tế thị trường, gia đình nói chung và vai trò giới trong xây dựng gia đình nói riêng tại Hà Tĩnh đã nảy sinh một số vấn đề phức tạp, tiêu cực. Điều đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc, quy mô và vai trò, chức năng của gia đình, các thành viên của gia đình. Tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng, đặc biệt là trong gia đình trẻ; tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng tăng (năm 2021, toàn tỉnh có 59 vụ; năm 2022 có 67 vụ), trong đó, bạo lực về tinh thần chiếm gần 50% và người gây bạo lực đều là nam giới.

Chính vì vậy, việc tổ chức Hội thảo nhằm tiếp tục cung cấp luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu thực hiện mục tiêu gìn giữ giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Hà Tĩnh thời kỳ hội nhập, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của Gia đình Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 16 tham luận của các đơn vị, cá nhân, các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Phụ nữ, chuyên gia.

Các tham luận đã tập trung nghiên cứu, phân tích, tiếp cận khá toàn diện cả về lý luận, thực tiễn các vấn đề liên quan đến gia đình, phát triển gia đình trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong đó khẳng định vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao vai trò giới trong xây dựng gia đình Hà Tĩnh thời kỳ hội nhập; đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng gia đình tại Hà Tĩnh hiện nay; nhận diện những thời cơ, thuận lợi cùng khó khăn, thách thức, những tác động tích cực và tiêu cực của xu thế hội nhập, cơ chế thị trường đặt ra đối với gia đình. Đồng thời đưa ra những định hướng, gợi ý, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu cùng các giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong xây dựng gia đình cũng như việc đề xuất để tiếp tục tham mưu chủ trương, chính sách về xây dựng gia đình tại Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà nhấn mạnh, các tham luận đã đi sâu phân tích, nhìn nhận, đánh giá khách quan, trung thực về thực trạng gia đình, một số vấn đề đặt ra đối với gia đình hiện nay; nhận thức giới trong xây dựng gia đình, vai trò của phụ nữ, các thành viên trong gia đình; vấn đề ly hôn; thực trạng xây dựng gia đình trẻ, việc xây dựng và triển khai các mô hình hoạt động nhằm nâng cao vai trò giới trong xây dựng gia đình tại Hà Tĩnh thời kỳ hội nhập... Đây là những cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần giúp Hội LHPN tỉnh tiếp tục hoàn thành nghiên cứu chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò giới trong xây dựng gia đình thời kỳ hội nhập tại Hà Tĩnh” trong thời gian tới.

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video