Nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ Hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

07/06/2023
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội, ngày 2/6, Ủy ban Kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội năm 2023 cho các Ủy viên Ủy ban kiểm tra TW Hội và cán bộ các ban, đơn vị.
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT TW Đảng, báo cáo viên lớp tập huấn đã truyền đạt nội dung cơ bản các quy định, hướng dẫn của TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; một số kinh nghiệm, kỹ năng trong thực hiện thẩm tra, xác minh và các nội dung quan trọng khác như giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong tổ chức Hội…

Phát biểu tại lớp tập huấn, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT TW Hội Tôn Ngọc Hạnh đề nghị các đồng chí học viên vận dụng bổ sung những kiến thức thực tiễn đã và đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay cùng những kiến thức tiếp thu được sau lớp tập huấn để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội, góp phần đẩy mạnh, phát huy vai trò của Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kỳ vọng của các tầng lớp phụ nữ.

Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh Ủy ban kiểm tra TW Hội và các đồng chí tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của các Ban, đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội; tích cực tham mưu, giúp Đoàn Chủ tịch, BCH TW Hội tăng cường và đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, đúng quy trình; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Hội cấp dưới.

Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT TW Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại lớp tập huấn

Hoạt động tập huấn đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong hệ thống Hội từng bước nâng cao trình độ, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

UBKT TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video