Hội LHPN tỉnh Quảng Nam làm tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

29/05/2023
Tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi, trong đó có 6 huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang và Đông Giang) nằm trên dải đất Trường Sơn hùng vĩ, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với gần 138 ngàn người, trong đó các dân tộc đông dân nhất là Cơ-tu, Xơ-đăng, Giẻ-Triêng, Cor và M'nông.
Hội LHPN tỉnh Phát động diễu hành xóa bỏ định kiến giới và PCBLGĐ trên cơ sở Giới năm 2023 tại huyện miền núi Nam Trà My

Nhận thức vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong công tác dân vận, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tích cực, trách nhiệm trong tuyên truyền, tham gia triển khai các nghị quyết, chính sách, chương trình ở địa phương.

Về phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, Hội triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” gắn với công tác “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững“ và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở rà soát, nắm bắt, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, quan tâm phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ yếu thế, phụ nữ là lao động chính để có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo. Thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội xây dựng nhiều mô hình kinh tế (trồng cây Đẳng sâm, cây Ba kích tím, nuôi heo đen, nuôi ngan...) đồng thời hỗ trợ trao phương tiện sinh kế (heo giống, bò giống) cho phụ nữ.

Tổ chức tuyền thông, tọa đàm về nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; vv... Triển khai các hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực về giới, thúc đẩy bình đẳng giới và các kiến thức, kỹ năng hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết cho cán bộ, phụ nữ, nam giới và cộng đồng vùng đồng bào DTTS & MN.

Các cấp Hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, tặng quà, mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”... bằng tiền và nhiều hiện vật có giá trị (xe đạp, máy tính,...); Triển khai công tác kết nghĩa giữa các cấp Hội LHPN (tỉnh với xã, huyện với xã thôn…), đã có 18/18 huyện, thị xã, thành phố kết nghĩa với 9 huyện miền núi với 18 xã. Hội LHPN tỉnh kết nghĩa với 01 xã miền núi và nhận 3 trẻ mồ côi từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đồng thời, Hội còn phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín... là người DTTS  vận động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2023

Các cấp Hội đăng ký giúp 3.804 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 3.568 hộ thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn; giúp phụ nữ và đồng bào các DTTS &MN thay đổi về nhận thức trong phát triển sản xuất, học nghề, lập nghiệp, xây dựng đời sống nông thôn mới, nâng cao ý thức gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc, nỗ lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS&MN vẫn còn có mặt chưa đồng bộ, chưa phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào. Một bộ phận phụ nữ và người dân chưa chuyển đổi thói quen trong sinh hoạt, sản xuất, trong "nếp nghĩ, cách làm", đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Trước thực trạng trên, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam xác định thời gian tới tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động về nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới, hướng dẫn các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động phụ nữ và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; các giải pháp khôi phục hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi do ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở đất.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh tiếp tục vận động chị em ổn định sản xuất, đời sống, thâm canh, xen canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp yêu cầu thị trường; kiểm soát tốt dịch bệnh ở người và đàn gia súc, gia cầm; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; vận động  phát huy lợi thế về tự nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, phát triển ngành nghề, địa thế về du lịch vùng đồng bào dân tộc, tiếp tục phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng ở các thôn, bản; chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ Hội LHPN nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Liên

CÁC ĐỀ ÁN

Video