Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống mua, bán người (sửa đổi)

06/06/2024
Ngày 28/5/2024, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật phòng, chống mua, bán người (sửa đổi).
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đoàn luật sư tỉnh; Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; cán bộ Hội LHPN các cấp, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm nhận định, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số khó khăn, bất cập, thể hiện cụ thể trong các quy định về  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân và đặc biệt là khó khăn, vướng mắc phát sinh từ việc thiếu đồng bộ, thống nhất giữa Luật phòng, chống mua bán người với một số pháp luật hiện hành cần được khắc phục.

Với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm cao Hội thảo đã được nghe 52 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến góp ý tập trung làm sâu sắc hơn các nội dung của Dự thảo Luật, như: Cần đảm bảo bình đẳng giới, trong đó, chú ý quan tâm thích đáng tới phụ nữ, phụ nữ mang thai, trẻ em gái, lấy nạn nhân làm trung tâm trong công tác phòng, chống mua bán người; thực hiện đồng bộ các biện pháp  tuyên truyền, nhất là biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi; công tác giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân cần phải kịp thời, chính xác; tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, giữ bí mật thông tin và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; cần bảo đảm nạn nhân được sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được phù hợp với phong tục, tôn giáo, tập quán, giới tính và được hưởng các chế độ hỗ trợ phù hợp trong khuôn khổ của pháp luật; cần ngăn chặn ngay từ những lĩnh vực dễ bị lợi dụng để mua bán người như: du lịch, xuất khẩu lao động, cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài… ; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về phòng ngừa mua bán người và vấn đề giới trong công tác thông tin tuyên truyền; trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong dự thảo Luật…

Các ý kiến đóng góp sẽ được Hội LHPN tỉnh tiếp thu toàn bộ để tổng hợp, trình Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi), góp phần đảm bảo thu hẹp khoảng cách giới và tiến tới bình đẳng giới thực chất, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho nạn nhân bị mua bán, góp phần bổ sung, hoàn thiện để quy định của Luật được rõ nét, phù hợp với thực tiễn.

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video