Hoạt động triển khai dự án 8

02/06/2023
- Lào Cai: Tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách mẫu
- Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 năm 2023
Các đại biểu chụp ảnh tại hội nghị

- Lào Cai: Tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách mẫu

Hội nghị đối thoại chính sách nằm trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vừa được tổ chức tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là Hội nghị đối thoại chính sách mẫu do TW Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Hà và trên 70 hội viên, phụ nữ xã Thải Giàng Phố.

Tại hội nghị đối thoại, đã có 12 ý kiến của hội viên, phụ nữ về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã. Các ý kiến đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương giải đáp, làm rõ. Đồng thời, các nội dung về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, định hướng cụ thể, đặc biệt là những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình để hội viên hiểu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hội nghị đối thoại chính sách mẫu đã góp phần hỗ trợ năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở trong tổ chức đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, bản. Kết thúc hội nghị, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức rút kinh nghiệm để Hội LHPN các cấp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại trong thời gian tới tại địa phương.

- Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 năm 2023

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (dự án 8) năm 2023. Qua đó nghe các đơn vị báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án tại địa phương.

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đồng tình sự đánh giá cao việc xây dựng và cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023 của Hội LHPN tỉnh; kế hoạch cũng đã định hướng được các nội dung cho cấp huyện thực hiện, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án 8 năm 2023 tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị trong thời gian tới các Ban chuyên môn của Hội LHPN tỉnh cần chủ động, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu trong việc triển khai thực hiện, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong lồng ghép nguồn lực thực hiện Dự án 8 gắn với thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Dự án 8 theo kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023 đề ra. Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện cần phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Dự án 8; Chủ động phối hợp các ban, ngành liên quan tại địa phương tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thuộc Dự án 8 đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả.

Thu Thủy; BTC Ninh Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video