Hà Nội tôn vinh những đóng góp tích cực của phụ nữ dân tộc thiểu số

06/10/2023
Ngày hội bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số tổ chức tại huyện Ba Vì, Hà Nội là dịp để tôn vinh, giới thiệu những đóng góp tích cực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những mô hình, cách làm hay của các xã miền núi huyện Ba Vì trong việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc Ngày hội.

Ngày 3/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2023, tại huyện Ba Vì.

Thực hiện Kế hoạch số 257 ngày 3/10/2022 về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức “Ngày hội bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số và cuộc thi truyền thông “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm vì bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số”.

Theo bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021 với 10 Dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Chính phủ giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Dự án 8.

Dự án 8 được thiết kế với 8 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp, tập trung vào: Tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; các hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; giám sát và phản biện xã hội; nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số, năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 3/10/2022 về triển khai Dự án 8 trên địa bàn Thủ đô, trong đó giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Dự án 8.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã cùng các sở, ngành, UBND 5 huyện chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các nội dung Dự án 8; trong đó tập trung cao tập huấn, hướng dẫn, triển khai mô hình điểm, huy động được sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và cộng đồng vào việc xây dựng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó huyện Ba Vì (địa bàn chiếm 50% tổng số các xã thực hiện dự án 8) đã vào cuộc thực hiện Dự án 8 với quyết tâm cao và cách làm phù hợp.