Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

16/08/2021
Hiện nay Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Theo NĐ 98/2018/NĐ-CP) đã thực hiện được 3 năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều các Hợp tác xã và Doanh nghiệp chưa hiểu rõ nội dung của Nghị định này. Đây là một thiệt thòi rất lớn đối với các đơn vị đang tham gia sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Vậy làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ của nhà nước về liên kết tiêu thụ nông sản theo Nghị định 98?

TS. Ninh Đức Hùng, chuyên gia tư vấn Phát triển HTX và sản phẩm OCOP có bài về chuyên đề này.

Chi tiết xem tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=TTMZ995oN4M

https://www.youtube.com/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video