Bổ sung quy định cụ thể hơn về bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy

19/06/2024
Tiếp tục chương trình, sáng 19/6, Quốc hội xem xét Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu trước Quốc hội

Trình bày Tờ trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: Việc xây dựng, ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác này. Đặc biệt là khắc phục những hạn chế còn tồn tại như nội dung xã hội hoá công tác phòng cháy, chữa cháy còn hết sức hạn chế; chưa có cơ chế, chính sách cũng như sự hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, thống nhất từ trung ương đến địa phương; chưa khuyến khích được doanh nghiệp, người dân cùng tham gia...

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật. Cụ thể như: thực hiện các biện pháp y tế tác động đến người bị nạn; phá dỡ nhà, công trình, phương tiện, chướng ngại vật để mở lối tiếp cận, lối thoát nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn cứu hộ; ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản, sức khỏe, tính mạng lực lượng cứu nạn cứu hộ...

Dự thảo Luật gồm 09 chương, 65 điều, gồm các nội dung về phòng cháy, về chữa cháy, về cứu nạn, cứu hộ; về xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; về quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

 

Nhất là đối với hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những tai nạn, sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hằng ngày mà lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang thực hiện như sự cố, tai nạn cháy, nổ, sập, đổ nhà, công trình, sạt lở đất, đá, có người bị mắc kẹt, tai nạn đuối nước và những sự cố, tai nạn thông thường khác lại chưa được quy định cụ thể trong văn bản luật là chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Các đại biểu tại phiên họp

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, cần phải quy định đầy đủ trong dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các nội dung về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố, tai nạn thông thường xảy ra trong đời sống hằng ngày mà lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang thực hiện và chưa đến mức áp dụng cấp độ phòng thủ dân sự; bao gồm, sự cố, tai nạn cháy, nổ, sập, đổ nhà, công trình, sạt lở đất, đá, có người bị mắc kẹt, tai nạn đuối nước và những sự cố, tai nạn thông thường khác chưa được quy định trong văn bản luật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết: Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đời sống xã hội, môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội… Thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy hiện hành là để kịp thời tạo cơ sở pháp lý nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong thực tiễn.

Cùng với đó, cần quy định cụ thể về trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ hộ gia đình, chủ đầu tư dự án, công trình, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thẩm định, thẩm tra về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định; quy định việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật

Thẩm tra dự án Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết: trong hồ sơ dự án Luật đã có Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện các nội dung về xác định vấn đề giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể hơn về bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như trong chế độ, chính sách đối với người tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với giới tính, thống nhất với quy định của Luật Bình đẳng giới.

Về trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 7), Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội; thể hiện rõ hơn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo và trách nhiệm của cơ sở giáo dục và đào tạo trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video