Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

19/01/2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 18/1/2023, sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 404/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Nghị quyết số 83/2023/QH15 ngày 18/1/2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV; Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo: bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, toàn thể cử tri và nhân dân cả nước biết.

Trước đó, chiều ngày 17/1, tại kỳ họp bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc và đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Tại phiên họp bất thường lần thứ 3 ngày 18/1, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

* Năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng giữ quyền Chủ tịch nước trong khoảng thời gian 1 tháng, từ ngày 23/9 đến 23/10/2018.

ĐCSVN, PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video