Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Nam Định với sản phẩm “Ứng dụng phần mềm Activepresenter và nền tảng Netlify để thiết kế chuyên đề, bài giảng trực tuyến”

Bài giảng trực tuyến với nội dung “Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Nam Định” được thể hiện trực quan,...

Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn với sản phẩm Ứng dụng Powerpoint, phần mềm Quizizz và trình tạo mã QR trong tổ chức sinh hoạt Hội

Ứng dụng trình chiếu Powerpoint, Quizizz và trình tạo mã QR vừa truyền thông bằng hình ảnh, video clip minh họa, tiết kiệm thời gian và chi phí trong các...

Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên với sản phẩm Ứng dụng tạo trò chơi Quizizz trong sinh hoạt Hội

Hội Phụ nữ xã La Hiên sử dụng ứng dụng Quizizz tạo các câu hỏi trên ứng dụng để hội viên tham gia tìm hiểu về Hội LHPN Việt Nam. Ứng dụng có thể cho biết kết...

Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang với sản phẩm Thiết kế nội dung tuyên truyền bằng phần mềm powerpoint

Sản phẩm tuyên truyền được thiết kế trên phần mềm powerpoint, có nội dung, hình ảnh và âm thanh phong phú, hấp dẫn, sinh động và đạt hiệu quả tuyên truyền...

Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Bình Phước với sản phẩm “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đề án 06"

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 –...

Video