Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam”

Hội thảo do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận TW và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ban Tổ chức đã nhận được gần 30 bài viết của các...

Mức chi cho hoạt động Dự án 8: Tuyên truyền xóa định kiến, khuôn mẫu giới

Các hoạt động tuyên truyền, vận động xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới của Dự án 8 được triển khai theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Mức...

Mức chi cho các hoạt động Dự án 8: Gói hỗ trợ sinh đẻ an toàn

Trong nội dung 1 thuộc Dự án 8 có hoạt động triển khai 04 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em. Mức chi...

Hướng dẫn thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng

Tổ truyền thông cộng đồng do UBND cấp xã ra quyết định thành lập. Sau khi thành lập và ra mắt, tổ truyền thông cộng đồng cần được vận hành với các hoạt động...

Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Nam Định với sản phẩm “Ứng dụng phần mềm Activepresenter và nền tảng Netlify để thiết kế chuyên đề, bài giảng trực tuyến”

Bài giảng trực tuyến với nội dung “Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Nam Định” được thể hiện trực quan,...

Video