Sách tranh lật Nâng cao năng lực của Phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu

Kích thước:
Đơn vị phát hành:
Nhà xuất bản:
Ngày xuất bản:
Thông tin tóm tắt: Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) Việt Nam tích cực phối hợp với các cquan liên quan đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền và giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái các kiến thức và kỹ năng về phòng chống cũng như giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Việc tuyên truyền, giáo dục cũng như phân bổ các nguồn lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cho phụ nữ không chỉ phục vụ cho họ mà còn cho cả gia đình, cho cộng đồng. Ngược lại, nâng cao vai trò nữ giới trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần giảm bớt tình trạng bất bình đẳng giới. Được sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)”, Hội LHPN Việt Nam rà soát, biên tập và phát hành tài liệu truyền thông dạng sách tranh lật dành cho chi/tổ trưởng, nhóm trưởng, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, truyền thông viên (gọi chung là truyền thông viên) sử dụng trong các cuộc sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ… nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của phụ nữ và cộng đồng, qua đó góp phần khẳng định vị thế và sự tham gia của phụ nữ trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung sách tranh lật gồm 2 phần: Phần 1: Gợi ý về phương pháp và kỹ năng truyền thông cộng đồng. Phần 2: Các kiến thức về một số rủi ro thiên tai thường xảy ra và cách thức phòng chống. Phần này có tranh/ảnh để gợi ý thảo luận.