Hội LHPN tỉnh Bình Định: Truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

21/01/2020
Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020”, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức 08 điểm diễn đàn và truyền thông Phụ nữ với công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn với hơn 1.200 lượt hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân trong đó đa số là người dân tộc thiểu số tham gia.
Một buổi truyền thông của Hội LHPN tỉnh Bình Định về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Tại các chương trình truyền thông, báo cáo viên đã cung cấp các thông tin rất thiết thực đến hội viên, phụ nữ và nhân dân về thực trạng tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh hiện nay; tác hại, ảnh hưởng, hệ lụy; nguyên nhân; giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và một số quy định của pháp luật có liên quan.

Để giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu những kiến thức, nội dung buổi tuyên truyền, tất cả các nội dung tuyên truyền được chuyển tải thông qua hình thức kết hợp với tuyên truyền cung cấp kiến thức là phần trao đổi trực tiếp giữa báo cáo viên với người dân thông qua ngân hàng câu hỏi xoay quanh vấn đề, nội dung liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phần trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền liên quan đến các kiến thức về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với tựa đề “Đừng để lời ru thêm buồn” do đội văn nghệ của địa phương thực hiện.

Thông qua các chương trình truyền thông nhằm góp phần nâng cao kiến thức, vận động hội viên, phụ nữ nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là về thực hiện Luật hôn nhân gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

BTC Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video